คอนกรีตทนไฟชนิดซีเมนต์น้อย

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติสินค้าและบริการของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้.

Low Cement Castable (LCC)

Type Download
Low Cement Castable TUFF C50 PDF
Low Cement Castable TUFF C60 PDF
Low Cement Castable TUFF C70 PDF
Low Cement Castable TUFF C80 PDF