คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติสินค้าและบริการของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้.

Conventional Castable

Normal Series

Type Download
C13 PDF
C15 PDF
C16 PDF
C17 PDF
C18 PDF
C13 MJ PDF
C15 MJ PDF

Conventional Castable

Coarse Grain Castable (CG series)

Type Download
C13 CG PDF
C15 CG PDF
C17 CG PDF

Conventional Castable

Extra Strenght (ES Series)

Type Download
C13 ES PDF
C15 ES PDF
C16 ES PDF

Conventional Castable

Light Weight Castable (LW Series)

Type Download
C10 LW PDF
C11 LW PDF
C13 LW PDF