คอนกรีตทนไฟชนิดพิเศษและคอนกรีตทนไฟชนิดซีเมนต์น้อยมาก (ULCC)

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติสินค้าและบริการของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้.

Special Application LCC and ULCC

Special Application Low Cement Castable

TypeDownload
Acid Resistant Castable AR30PDF
Acid Resistant Castable ARC-30PDF
Alkaline Resistant Castable Alka 40PDF
Alkaline Resistant Castable Alka 60PDF
Alkaline Resistant Castable BS30PDF
Alkaline Resistant Castable KS30PDF
Non-Wetting Castable SPHERE BPDF
Non-Wetting Castable SPHERE B6PDF

Special Application LCC and ULCC

Ultra Low Cement Castable

TypeDownload
Ultra Low Cement UL80PDF
Ultra Low Cement UL80SPDF