คอนกรีตทนไฟชนิดพิเศษและคอนกรีตทนไฟชนิดซีเมนต์น้อยมาก (ULCC)

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติสินค้าและบริการของเราได้จากลิงค์ด้านล่างนี้.

Special Application LCC and ULCC

Special Application Low Cement Castable

Type Download
Acid Resistant Castable AR30 PDF
Acid Resistant Castable ARC-30 PDF
Alkaline Resistant Castable Alka 40 PDF
Alkaline Resistant Castable Alka 60 PDF
Alkaline Resistant Castable BS30 PDF
Alkaline Resistant Castable KS30 PDF
Non-Wetting Castable SPHERE B PDF
Non-Wetting Castable SPHERE B6 PDF

Special Application LCC and ULCC

Ultra Low Cement Castable

Type Download
Ultra Low Cement UL80 PDF
Ultra Low Cement UL80S PDF