คอนกรีตทนไฟสำเร็จรูป

คอนกรีตทนไฟสำเร็จรูป

ทางบางกอกแสงไทยมีการผลิต Precast Block ขนาดพิเศษตามความต้องการใช้งานของลูกค้า