คอนกรีตทนไฟ

คอนกรีตทนไฟ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

  • คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป
  • คอนกรีตทนไฟชนิดที่มีซีเมนต์น้อย (LCC)
  • คอนกรีตทนไฟที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก (ULCC)
  1. อุณหภูมิการใช้งาน
  2. การรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากการใช้งาน
  3. การเสียดสีจากของแข็งและก๊าซภายในเตา
  4. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน
  5. การกัดกร่อนทางเคมีจากน้ำโลหะ ตะกรัน (slag) และเถ้าถ่าน รวมทั้งอัคคาไลน์
  • ใช้เทหล่อเมื่อติดตั้งโครงสร้างต่างๆแทนอิฐ Fireclay หรือ High Alumina เช่นผนังหลังคาของเตาหลอมแก้ว เตาหลอมเหล็ก เตาอบเหล็ก เบ้ารับน้ำเหล็ก แท่งกวนน้ำเหล็ก เตาหลอมอลูมิเนียม และเบ้าหลอมพลอย เป็นต้น
  • ใช้หล่อแทนอิฐ High Alumina บริเวณหลังคาเตา EAF, หัวฉีด, Nose Ring, Kiln load และ Burner Block

คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไป (Conventional Castable)

คอนกรีตทนไฟชนิดทั่วไปเหมาะกับการใช้งานหล่อทั่วไป

คอนกรีตประเภททั่วไปชนิดพิเศษ (รุ่น ES และ รุ่น CG)

คอนกรีตทนไฟชนิดแช็งแรงพิเศษ (ES): ใช้กับงานหล่อที่ต้องการความแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
คอนกรีตทนไฟชนิดความแข็งแรงสูงเม็ดหยาบ (CG): ใช้กับงานหล่อทั่วไป รับน้ำหนักและทนต่อแรงเสียดสีได้ดี

คอนกรีตเป็นฉนวน (Light Weight Castable)

คอนกรีตชนิดเป็นฉนวน: ใช้กับงานหล่อในบริเวณที่ป้องกันการสูญเสียความร้อน

คอนกรีตทนไฟชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย (LCC)

เป็นคอนกรีตที่มีความพรุ่นต่ำ ทำให้มีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อแรงกระแทกทางกายภาพและการกัดกร่อนทางเคมีได้ที่อุณหภูมิสูง มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของอัคคาไลน์ เช่น โซเดียมและโพแทสเซียม ซึ่งมักพบในเชื้อเพลิงชีวภาพของเสีย ฯลฯ

คอนกรีตทนไฟประเภทพิเศษสำหรับชนิดที่มีปริมาณซีเมนต์น้อย(LCC) และสำหรับชนิดคอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนต์น้อยมาก (ULCC)