ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนใยแก้ว (ชนิดแผ่น)

ฉนวนใยแก้ว (ชนิดม้วน)

แคลเซียม ซิลิเกต (ชนิดแผ่น)

ฉนวนใยหินทนความร้อน