ปูนทนไฟ

ปูนทนไฟ

 • ใช้ก่ออิฐทนไฟให้ยึดติดกันระหว่างก้อนได้ดี รวมทั้งป้องกันรอยต่อเชื่อมของอิฐไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของ
  Slag หรือ Flux ทั่วไป
 • สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง และใช้เป็นปูนทนไฟสำหรับอิฐฉนวน
 • มีแรงเกาะยึดที่ดีและมีการหดตัวต่ำ ทนความร้อนได้สูง
 • มีทั้งชนิดที่ใช้ได้ทันที (Wet Type) และชนิดที่ผสมน้ำก่อนใช้งาน (Dry Type)
 • ใช้เป็นวัสดุทนไฟหรือปูนทนไฟที่ใช้ก่อยึดอิฐทนไฟทุกชนิด และบางชนิดทนต่อสภาพของกรด-ด่างได้
 • ทำความสะอาดพื้นที่ต้องการก่ออิฐ ปัดฝุ่นและคราบสกปรกออกด้วยน้ำสะอาด ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิท
 • สำหรับปูนผสมเสร็จพร้อมใช้ (AM) เปิดถังปูนทนไฟและคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง เพื่อให้สินค้ากลับมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เนื่องจากส่วนผสมอาจมีการตกตะกอนระหว่างการเก็บรักษา (Wet type)
 • สำหรับปูนทนไฟชนิดแห้ง (HM), AM(D) ผสมน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้หลังถุง แล้วผสมให้เข้ากัน
 • ใช้เกรียงฉาบปูนทนไฟให้เข้ากับอิฐทนไฟความหนาประมาณ 2 มม. และนำไปก่อเป็นโครงสร้างในการใช้งาน