พลาสติกทนไฟ

พลาสติกทนไฟ

  • มีทั้งชนิดแข็งตัวหลังจากให้ความร้อนและชนิดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง
  • ทนต่อการแตกร่อนขณะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนต่อการกัดกร่อนของ slag
  • เผาที่อุณหภูมิสูงจะมีความแข็งแรงและความหนาแน่นมาก การหดตัวต่ำ
  • สามารถใช้แทนการใช้อิฐทนไฟได้ในโครงสร้างหลายชนิด
  • ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเช่น บริเวณหลังคาเตา ผนังของ Reheating Furnace
  • ง่ายต่อการติดตั้งหรืองานซ่อมแซมโดยใช้ hammer ที่ใช้ลมหรือตำด้วยมือ