อิฐฉนวนกันความร้อน

อิฐฉนวนกันความร้อน

  • เป็นอิฐชนิดที่มีน้ำหนักเบาเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
  • มีค่าการนำความร้อนต่ำจึงสามารถกักเก็บความร้อนได้ดี
  • รูปทรง สัณฐาน และขนาดคงที่ ในขณะการใช้งานอุณหภูมิที่สูง
  • ใช้เป็น Backup ของอิฐชนิด Fireclay และอิฐ High Alumina ในเตาเผาเซรามิค ในเตา Boiler เตาหลอมแก้วและในอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงาน