อิฐทนไฟ

อิฐทนไฟ

BST บางกอกแสงไทย เป็นผู้ผลิต อิฐทนไฟทั้งประเภท Fireclay และ High Alumina
อิฐทนไฟชนิด Fireclay จะมีปริมาณ Alumina ประมาณ 25-45% แบ่งเป็นคุณภาพได้ดังนี้ Medium-duty Fireclay, High- duty Fireclay และ Super-duty Fireclay High Alumina จะเป็นอิฐที่มีปริมาณ Alumina มากกว่า 45%

คุณสมบัติ

 • อิฐชนิด Fireclay Brick จะมีปริมาณ Alumina ประมาณ 25-45% แบ่งเป็นคุณภาพดังนี้ Medium-duty Fireclay, High-duty Fireclay และ Super-duty Fireclay
 • นอกจากนี้ยังมีอิฐชนิด Fireclay ที่มีปริมาณ Alumina ประมาณ 10-28% เป็นอิฐที่มี Alumina ต่ำ
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อแรงขัดสีและการกร่อน
 • ขนาดและรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลงขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงแต่อาจจะหดตัวบ้างเล็กน้อยถ้าอุณหภูมิสูงมาก
 • มีส่วนประกอบของAlumina อย่างน้อย 45% สูงสุดถึงประมาณ 95% และใช้งานได้สูงถึง 1900 ◦ C
 • มีความต้านทานต่อการแทรกซึมของ Slag ของเหล็กและโลหะอื่นที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนี่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างที่อุณหภูมิสูง

การใช้งาน

 • ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีเตาเผาในขบวนการผลิต
 • เตาเผาที่ใช้ถ่าน Coke และ Gas เป็นเชื้อเพลิง
 • เตาหลอมเหล็กและโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว อะลูมิเนียม
 • เตาเผาในอุตสาหกรรมแก้ว
 • เตาเผาในอุตสาหหกรรมซีเมนต์ในบริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining zone
 • เตาเผาขยะบริเวณหลังคาเตา Backup lining ของเตา Boiler บริเวณ Safety lining ใน Ladle
 • ใช้ในเตารีดซ้ำ (Reheating Furnace) ส่วนของ อิฐ Anchor บริเวณหลังคาเตาและอิฐ Burner Brick
 • ในเตาซีเมนต์ บริเวณ Transition zone และ Cooling zone รวมถึงเตาเผาปูน
 • บริเวณผนังด้านล่างและประตูของเตาหลอมอลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ